MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

 

Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk organizuje 

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

DLA GIMNAZJALISTÓW Primus in Deutsch

 

Cele konkursu:

 1. Motywowanie uczniów do uczenia się języka niemieckiego oraz mobilizowanie ich do samodzielnej, systematycznej pracy.
 2. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.
 3. Wdrażanie europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy.
 4. Zainteresowanie uczniów kulturą niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie.
 5. Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury     i języka.
 6. Nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli.

 

Organizacja konkursu

Do konkursu składającego się z 2 etapów (indywidualnego i drużynowego) przystępują uczniowie w składzie trzyosobowym.

Obydwa etapy odbywają się w tym samym dniu.

I etap – test pisemny (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, test gramatyczny, wiadomości o krajach niemieckiego obszaru językowego, krótka forma użytkowa) obejmujący materiał nauczania gimnazjum.

Do II etapu przechodzi 5 szkół z najlepszymi wynikami (drużyny przygotowują projekt na temat zgodny z listą zagadnień obejmujących materiał nauczania gimnazjum).

 

 

Katalog tematów

            Uczestnik posługuje się odpowiednim zasobem środków językowych umożliwiających rozumienie i tworzenie wypowiedzi oraz odpowiednie reagowanie na nie w zakresie następujących tematów:

 • człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania)
 • dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń i ich wyposażenie)
 • życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, konflikty pokoleń, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, podziały obowiązków domowych, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości)
 • żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, lokale gastronomiczne, zdrowe żywienie)
 • podróże i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, hotel, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie, wakacje nad morzem, w górach, poza granicami, na wsi, u dziadków, na campingu)
 • sport (np. dyscypliny sportu, obiekty i sprzęt sportowy, imprezy sportowe)
 • nauka i technika (np. środki masowego przekazu – telewizja, radio, prasa, telefon komórkowy oraz ich wady i zalety)
 • świat przyrody (np. pogoda, świat roślin i zwierząt, krajobraz)
 • życie społeczne (np. plany na przyszłość, wykształcenie, wybór zawodu)
 • elementy wiedzy o krajach obszaru niemieckojęzycznego

 

 


IX Międzyszkolny Konkurs dla Gimnazjalistów
„Primus in Deutsch”
Język niemiecki – modny? Niemodny? Na pewno potrzebny…, bo język sąsiadów i ich kulturę należy znać, by się szanować, lubić i lepiej rozumieć.
Wo produziert man Gummibärchen? Wo isst man Wurst mit Kraut auf dem Oktoberfest? Die Sacher-Torte ist eine Spezialität aus...? Z tymi i wieloma innymi pytaniami musieli się zmierzyć uczestnicy IX Międzyszkolnego Konkursu dla Gimnazjalistów “Primus in Deutsch”, którzy 6 kwietnia 2017 roku przybyli do Zespołu Szkół Politechnicznych “Energetyk” w Wałbrzychu na kolejną edycję konkursu.
Do udziału w potyczkach językowych zgłosiło się osiem szkół gimnazjalnych Powiatu Wałbrzyskiego reprezentowanych przez trzyosobowe drużyny . Poziom przygotowania młodzieży był wysoki, a rywalizacja konkursowa bardzo zacięta.
W części pierwszej – pisemnej konkursu, w której uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test leksykalno-gramatyczny z elementami wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego najlepszymi były uczennice: Milena Topolska z Publicznego Gimnazjum z Czarnego Boru, Katarzyna Kwiatkowska z Publicznego Gimnazjum ze Starych Bogaczowic i Dominika Amanowicz również z Publicznego Gimnazjum ze Starych Bogaczowic.
W części drugiej – ustnej uczestnicy przedstawiali prezentację na temat: „Miejsca warte zobaczenia w naszym Powiecie Wałbrzyskim”, w której trzeba było zaplanować wycieczkę dla uczniów przyjeżdżających na wymianę z Niemiec.
Laureatami konkursu, którym gratulujemy wiedzy są:
1. Publiczne Gimnazjum w Czarnym Borze w składzie:
Emilia Rolka , Aleksandra Topolskai Milena Topolska
2. Publiczne Gimnazjum w Starych Bogaczowicach w składzie:
Dominika Amanowicz, Natalia Kozłowska i Katarzyna Kwiatkowska
3. Publiczne Gimnazjum Nr 7 w Wałbrzychu w składzie:
Ewa Kwil, Julia Swigost i Olaf Mojsa
Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska Poseł na Sejm RP, Pan Roman Szełemej Prezydent Miasta Wałbrzycha i Jacek Cichura Starosta Wałbrzyski, zaś sponsorami, którzy wsparli nasze przedsięwzięcie rzeczowo byli: Daicel Safety Systems Europe z Żarowa, Tauron, Wydawnictwo Językowe LektorKlett i Pearson Longman.
Chciałybyśmy złożyć szczególne podziękowania za pomoc przy organizacji naszego konkursu Panu Dyrektorowi Ryszardowi Janasowi, Pani Jolancie Dróżdż, Pani Ewie Hoppe-Rychłowskiej, Pani Małgorzacie Skrabskiej i Pani Justynie Włodarskiej.
Organizatorki Joanna Fudali i Jadwiga Komarnicka zapraszają na X Konkurs „Primus in Deutsch” w przyszłym roku szkolnym.

Zapisz

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme
Skip to content