Kategoria: Matura

UWAGA MATURZYŚCI!

 

Egzamin w sesji poprawkowej odbędzie się 20 sierpnia (pisemne) oraz 20 – 21 sierpnia (ustne). 

do egzaminu poprawkowego będą mogły przystąpić wyłącznie osoby, które:

 • złożyły w terminie oświadczenie
 • znajdują się na liście uprawnionych generowanej przez OKE we Wrocławiu.

MIEJSCA ZDAWANIA EGZAMINÓW:

ZSP „Energetyk” w Wałbrzychu:

 • język polski pisemny
 • matematyka pisemny
 • język angielski pisemny
 • język polski ustny

Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu:

 • język angielski ustny

Zespół Szkół nr 7 w Wałbrzychu:

 • język  niemiecki pisemny

EGZAMIN MATURALNY

 • 22.05 (środa)
  • godz. 9.00 – egzamin maturalny z języka włoskiego poziom podstawowy, godz. 14.00 – egzamin maturalny z języka włoskiego  poziom rozszerzony –  egzamin będzie przeprowadzony w Zespole Szkół nr 5 („Mechanik”) ul. Ogrodowa 2a, Wałbrzych. Dozwolone pomoce: długopis z czarnym wkładem

 

MATURA 2020 – WAŻNE!

UWAGA! WERYFIKACJA DANYCH MATURALNYCH!

Absolwenci dokonują weryfikacji w dniach 18-24 lutego w godzinach 9.00-13.00 w sekretariacie dyrektora szkoły, do uczniów klas czwartych przyjdę w poniedziałek 24 lutego w godzinach lekcji (proszę o obecność w szkole w tym dniu, gdyż jest to ostatni dzień na weryfikację danych).

W czasie weryfikacji sprawdza się:

 1. Czy deklaracja została złożona.
 2. Czy dane zawarte w deklaracji są poprawne.
 3. Jakie egzaminy zostały zgłoszone.
 4. Czy OKE odnotowało opłatę za egzamin.

Weryfikacja jest OBOWIĄZKIEM każdego zdającego i ostatnią możliwością korekty błędów. Nie dopełnienie tego obowiązku może skutkować błędnym zgłoszeniem do matury a późniejsze zmiany oraz odwołania nie są możliwe

 

Nie dokonanie weryfikacji (potwierdzone własnoręcznym podpisem) jest jednoznaczne z zaakceptowaniem takiego stanu zgłoszenia jaki został potwierdzony przez OKE i nie stanowi podstawy do ewentualnych roszczeń odwoławczych.


 

UWAGA ABSOLWENCI ZOBOWIĄZANI DO OPŁATY ZA EGZAMIN – W PRZYPADKU BRAKU TERMINOWEJ WPŁATY  OKE DOKONA SKREŚLENIA TAKICH OSÓB Z LIST ZDAJĄCYCH!!!

INFORMACJE DLA MATURZYSTY

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme
Skip to content