Zgłoszenie do egzaminu

Zgłoszenia (deklaracje) do sesji LATO 2023 przyjmowane są do 7 lutego 2023r.

 1. Uczeń (słuchacz), absolwent,który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego
  składa deklarację dotycząca przystąpienia, która zawiera:
  imię i nazwisko ucznia (słuchacza), absolwenta;
  • datę i miejsce urodzenia, numer PESEL;
  • adres zamieszkania;
  • nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwę i oznaczenie
  kwalifikacji, w zakresie której uczeń (słuchacz) lub absolwent
  zamierza zdawać egzamin;
  • informację czy jest to pierwsze przystąpienie do egzaminu czy
  ponowne;
 2. Deklarację uczeń/absolwent składa do wicedyrektora
    

WAŻNE!!

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji z OKE o wynikach egzaminu zawodowego.

Załącznik 3 – Deklaracja przystąpienia do egzaminu

 

 

 

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme
Skip to content