Strona główna

Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu jest organizatorem Dolnośląskiego Konkursu Fizycznego dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych pod patronatem Poseł na Sejm RP Agnieszki Kołacz – Leszczyńskiej, prezydenta miasta Wałbrzycha dr Romana Szełemeja, który odbędzie się 3 czerwca 2016r.

Konkurs jest dwuetapowy: I etap – szkolny, II etap – wojewódzki. Etap szkolny – szkoły przeprowadzają we własnym zakresie, wyłaniając dwóch reprezentantów. Do II etapu uczestnicy konkursu, zobowiązani są do wykonania zadania obserwacyjnego, określonego regulaminem, z zakresu astronomii oraz rozwiązują zadania z podstawowego zakresu fizyki (szkoły gimnazjalnej i pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej).

Celem konkursu jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań naukami przyrodniczymi, podnoszenie rangi fizyki jako nauki będącej podstawą rozwoju cywilizacji. Przekonani jesteśmy, że zdobyta wiedza przyczyni się do pogłębiania wiedzy niezbędnej do funkcjonowania w aktualnej rzeczywistości oraz wpłynie na lepsze zrozumienie przydatności fizyki w każdej dziedzinie życia.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie w załączeniu przesyłamy regulamin wraz z zadaniami obserwacyjnymi oraz program konkursu.

Organizatorzy

Jolanta Dróżdż

Marta Młyńczyk

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme
Skip to content