Kierunki Kształcenia

NASZE KIERUNKI


Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 odbywa się na następujące kierunki:

Szkoła Branżowa I Stopnia w ZSP "Energetyk"- 3 letnia:

Technikum nr 5 w ZSP "Energetyk"- 4 letnie:


Szkoła branżowa – elektromechanik 

Elektrycy JanowiczTo zawód dający umiejętność  montażu i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów sterowania i zabezpieczania tych urządzeń.

 Wiedza i umiejętności absolwenta

  • montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych
  • montowanie układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych
  • ocena stanu technicznego maszyn i instalacji elektrycznych na podstawie pomiarów

Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w zawodzie elektromechanik jest przygotowany do montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów, montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.
Może podjąć prace jako monter maszyn i urządzeń elektrycznych,  pracownik utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych, pracownik serwisu urządzeń dźwigowych, monter silników elektrycznych, diagnostyk urządzeń elektrycznych,  monter instalacji elektrycznych.

powrót


Technik elektronik 

elektronik - ZychTo kierunek dający możliwość zdobycia przyszłościowego zawodu i poznania tajników obsługi i naprawy urządzeń elektronicznych.

Wiedza i umiejętności absolwenta
• instalowanie i użytkowanie sprzętu elektronicznego
• naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych
• prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej

Technik elektronik to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy, dający możliwość zatrudnienia w różnych dziedzinach przemysłu począwszy od projektowania i montażu instalacji elektrycznych, teleinformatycznych, alarmowych poprzez naprawy sprzętu komputerowego, RTV czy AGD  aż do projektowania i wytwarzania urządzeń elektronicznych.

Wykwalifikowana kadra techników elektroników zajmuje się konserwowaniem, instalowaniem, konstruowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych.

Technik elektronik może znaleźć zatrudnienie przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, w serwisach sprzętu elektronicznego, RTV i AGD, instalując systemy i sprzęt elektroniczny ( Instalacje TV kablowej, systemy monitoringu, systemy nagłaśniania itp.) czy prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową.

powrót


Technik elektryk 

Elektrycy Perwejnis

To zawód dający umiejętność, montażu, naprawy i utrzymania w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną.

Wiedza i umiejętności absolwenta
• montowanie, uruchamianie i naprawa maszyn i urządzeń elektrycznych
• montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
• montowanie i naprawa układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych
• ocena stanu technicznego maszyn i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie
• prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektrycznej

Technicy elektrycy wykonują prace techniczne mające na celu wsparcie badań w zakresie inżynierii elektrycznej oraz projektowania, konstruowania, produkcji, montażu, eksploatacji, obsługi, konserwacji, naprawy i utrzymania w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych, obiektów i systemów, zasilania energią elektryczną oraz systemów dystrybucji energii elektrycznej.

Technik elektryk może naleźć zatrudnienie w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei, zakładach produkcyjnych różnych branż, w firmach naprawiających sprzęt elektryczny czy    prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową.
powrótTechnik grafiki i poligrafii cyfrowej 

cyfrowe panorama PerwejnisTo kierunek dający możliwość zdobycia zawodu związanego z opracowaniem i realizacją projektów graficznych i multimedialnych. Oprócz grafiki komputerowej absolwent zdobywa również umiejętność realizacji wydruku.

Wiedza i umiejętności absolwenta
• realizacja i przygotowanie do wydruku prezentacji graficznych
• wykonywanie i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych
• obsługa cyfrowych systemów poligraficznych
• prowadzenie działalności gospodarczej, umiejętność zarządzania i pracy w zespole

Technik cyfrowych procesów graficznych zajmuje się szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne, dobiera procesy i parametry drukowania w różnych technikach drukarskich, zajmuje się obsługą cyfrowych maszyn drukujących. Wykonuje między innymi komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt. Wykonuje on także oraz publikuje w Internecie wszelkiego rodzaju projekty multimedialne z wykorzystaniem właściwego oprogramowania.
Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych może podejmować pracę w agencjach reklamowych, studiach graficznych, wydawnictwach, firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw, instytucjach badawczych przy dokumentacji badań, drukarniach lub we własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej.

powrót


Technik informatyk 

informatyk - Zych

To kierunek dający szeroka wiedzą z zakresu obsługi i eksploatacji komputerów, sieci komputerowych i sieci Internet.

Wiedza i umiejętności absolwenta
• montaż oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych
• projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie tymi sieciami
• projektowanie baz danych i administrowanie bazami danych
• tworzenie stron WWW i aplikacji internetowych, administrowanie tymi stronami i aplikacjami
• prowadzenie działalności gospodarczej w branży informatycznej, umiejętność zarządzania i pracy w zespole

Technik informatyk sprawnie posługuje się komputerem oraz systemami operacyjnymi, umie projektować i obsługiwać różne struktury sieci komputerowych, posługuje się językiem programowania oraz językiem obsługi wybranych rodzajów baz danych, potrafi zaprojektować i wykonać stronę WWW. Posiada kwalifikacje w zakresie montażu i eksploatacji komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych, projektowania  i administrowania lokalnych sieci komputerowych oraz tworzenia aplikacji internetowych i baz danych.

Po ukończeniu nauki technik informatyk może pracować w zakładach pracy wykorzystujących technologie informatyczne, firmach administrujących sieciami komputerowymi, działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa, firmach tworzących oprogramowanie komputerowe, punktach serwisowych, sklepach komputerowych czy prowadzić własną działalność gospodarczą.

powrót


Technik teleinformatyk 

teleinformatyk - Zych

To połączenie wiedzy informatycznej z zakresu obsługi komputerów i sieci komputerowych oraz zagadnień związanych z telekomunikacją.

Wiedza i umiejętności absolwenta
• projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie tymi sieciami
• uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych oraz terminali i telefonicznych przyłączy abonenckich
• montowanie i eksploatacja systemów transmisji danych, administrowanie rozległymi sieciami teleinformatycznymi
• prowadzenie działalności gospodarczej w branży teleinformatycznej, umiejętność zarządzania i pracy w zespole.

Teleinformatyka skupia w sobie zagadnienia telekomunikacji i informatyki. Umiejętności praktyczne z zakresu projektowania i konfigurowania sieci są wzbogacone wiedzą z zakresu elektroniki, optoelektroniki światłowodowej, systemów telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych oraz protokołów sieciowych.  Znajomość zagadnień telekomunikacyjnych oraz posiadanie kompetencji informatycznych pozwala być elastycznym na rynku pracy oraz stawiać czoła nowym wyzwaniom, jakie stawia ciągły rozwój szeroko rozumianej cyfryzacji.

Najwięcej ofert pracy skierowanych jest do serwisantów sprzętu komputerowego, sprzedawców rozwiązań teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, architektów systemów teleinformatycznych, administratorów sieci i systemów teleinformatycznych, specjalistów do spraw wsparcia technicznego sprzedaży, specjalistów do spraw sieci rozległych.

powrót


Technik organizacji reklamy

reklama Pawlik

To kierunek dla osób pragnących związać swoją przyszłość z branżą reklamową. Kształtuje nie tylko umiejętności artystyczne ale daje też podstawy wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania.

Wiedza i umiejętności absolwenta
• projektowanie i wykonywanie gadżetów reklamowych
• organizowanie i prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych
• organizowanie i przeprowadzanie kampanii reklamowych
• prowadzenie działalności gospodarczej w branży reklamowej

Zawód technik organizacji reklamy jest zawodem szerokoprofilowym, wymagającym wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i znajomości języków obcych. Do podstawowych zadań wykonywanych przez technika organizacji reklamy należy m.in. pozyskiwanie klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, dobieranie metody prowadzenia badań rynkowych, stosowanie  różnorodnych technik reklamowych, sprzętu i materiałów wykorzystywanych w reklamie, organizacja działań promocyjnych przedsiębiorstwa, organizacja działalności wystawienniczej, samodzielne tworzenie wizualnych środków reklamy.
Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w miejscach pracy takich jak specjalistyczne agencje reklamowe, działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biura ogłoszeń i działy promocji środków masowego przekazu, studia graficzne i produkcyjne, agencje do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations).

powrót


Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

wiatraki gomułka

To kierunek dla osób chcących pracować w branży energetyki odnawialnej, która jest przyszłością światowej energetyki. Elektrownie wiatrowe czy kolektory słoneczne są coraz częstszym elementem naszego krajobrazu a inteligentne domy to przyszłość budownictwa jednorodzinnego. Kierunek ten dla nie tylko wiedzę teoretyczną i praktyczną z dziedziny energetyki odnawialnej, ale też podstawy z zakresu ekonomii i zarządzania.

Wiedza i umiejętności absolwenta:

  • organizowanie i wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  • konserwowanie oraz naprawianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  • kontrolowanie pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  • sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Uczniowie w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem, kontrolowaniem pracy oraz konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej (np. energii wiatru, wody, Słońca).

Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci energii odnawialnej, w elektrowniach, organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną czy w ramach własnej działalności gospodarczej.

powrót

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme