Dlaczego warto?

TWÓRZ POZYTYWNĄ ENERGIĘ RAZEM Z NAMI!

Zespół Szkół Politechnicznych „ENERGETYK” w Wałbrzychu to placówka z ponad  70-letnią tradycją i ugruntowaną pozycją na rynku edukacyjnym. 

Szczycimy się wysoko wykwalifikowaną kadrą, doskonale wyposażonymi pracowniami i wysokimi, udokumentowanymi przez lata, wynikami egzaminów zewnętrznych.

Jesteśmy JEDYNYM PUBLICZNYM technikum w Wałbrzychu kształcącym na kierunkach informatycznych i graficznych.

Nauka u nas daje gwarancję stabilności procesu edukacji oraz sukcesu na egzaminach zewnętrznych i w przyszłej pracy zawodowej. 

W skład zespołu wchodzi Technikum nr 5 oraz Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3.


Kształcimy w kierunkach:

 • elektryczno-elektronicznych:
  • technik elektryk,
  • technik elektronik,
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • elektromechanik (Szkoła Branżowa I stopnia)
  • elektryk (Szkoła Branżowa I stopnia z możliwością kontynuacji nauki w Szkole Branżowej II stopnia)
 • informatycznych i graficznych:
  • technik informatyk,
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
 • reklamy:
  • technik organizacji reklamy.

ZSP „Energetyk” to szkoła otwarta na nowe wyzwania. Lekcje teoretyczne ilustrowane są ćwiczeniami praktycznymi, doświadczeniami, pokazami, prezentacjami, podczas których wykorzystywane są urządzenia multimedialne i audiowizualne oraz pomoce specjalistyczne.Zajęcia edukacyjne prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna, otwarta na innowacje, ustawicznie się doskonaląca i wzbogacająca warsztat pracy.

Szczycimy się wysokimi wynikami osiąganymi przez naszych absolwentów na egzaminach zewnętrznych (matura, egzaminy na kwalifikacje zawodowe). Jako jedyna z wałbrzyskich szkół technicznych figurujemy w „Dolnośląskim Rankingu Techników” tygodnika "Perspektywy" za rok 2015.

Jesteśmy zorientowani na potrzeby uczniów, dlatego dajemy im szerokie możliwości rozwoju własnych umiejętności, zainteresowań i pasji. Poza codzienną nauką, szkoła oferuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, m.in. Wałbrzyskie Koło Robotyków, grupę teatralną „Krótkie Spięcie”, grupę artystyczną, sekcję sportową, wolontariat, gazetkę „Alkatraz II”, telewizję szkolną „EnergetykTV”, a także zajęcia wyrównawcze i uzupełniające.

Jesteśmy szkołą, która dba o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój uczniów. Uczestniczymy w Ogólnopolskim Programie „Szkoła bez przemocy”. Posiadamy certyfikat „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”. Współpracujemy z zakładami przemysłowymi i uczelniami wyższymi. Nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe u znaczących pracodawców naszego regionu (TAURON, Cersanit, HeapMail sp. z o.o., Mando Corporation Poland i inni).

Co roku nasi uczniowie mają możliwość odbycia praktyki zawodowej u zagranicznych pracodawców (Niemcy, Włochy, Malta, Hiszpania).

Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” posiada status laboratorium Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) i Laboratorium LCN (Inteligentne Sieci Elektryczne). Nasi absolwenci mają również możliwość zdobycia uprawnień elektrycznych USEP.

Absolwent naszej szkoły to ktoś, kto posiada niezwykle cenny dzisiaj atut – konkretny zawód, jest fachowcem w swojej dziedzinie, który świetnie odnajduje się w rzeczywistości pozaszkolnej. Dokładamy starań, aby nasi uczniowie mogli zdobywać wiedzę i rozwijać swoje pasje w miłej i przyjaznej atmosferze oraz by nasz absolwent był wszechstronnie wykształcony i z wiarą we własne siły oraz możliwości, potrafił odnaleźć swoje miejsce w życiu.

Naszym dodatkowym atutem jest dogodna lokalizacja w centrum komunikacyjnym Wałbrzycha - blisko bursy szkolnej, tuż przy Placu Grunwaldzkim.

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme