INFORMACJE O REKRUTACJI na rok szkolny 2020/2021:

  • Harmonogram na najbliższe dni:
    • do 10 lipca do godziny 15.00 - rejestracja wniosków w systemie NABO (System rejestracji wniosków i odpowiedzi na ważne pytania) oraz wprowadzanie ocen do systemu. Istnieje możliwość przesłania kopii dokumentów za pomocą systemu NABO (załączniki) na obecnym etapie rekrutacji NIE MA POTRZEBY PRZYNOSZENIA WNIOSKU ANI ŚWIADECTWA DO PLACÓWKI!
    • od 10 lipca do 4 sierpnia - nadal można wprowadzać oceny ze świadectw do systemu oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty (po ich otrzymaniu) i zamieszczać załączniki do wniosku w systemie naborowym.

UWAGA! ZACHĘCAMY aby ze względu na sytuację epidemiczną ŚWIADECTWO, ZAŚWIADCZENIE O WYNIKU EGZAMINU ORAZ 2 ZDJĘCIA LEGITYMACYJNE dostarczać do naszej szkoły dopiero po ogłoszeniu wyników egzaminu tj. po 31 lipca.

Uczeń zdolny

Na przełomie roku szkolnego 2016/2017, po szkoleniu na temat pracy z uczniem zdolnym, rozmowach z konsultantem DODN, dyrektorem szkoły i nauczycielami podjęto decyzję o sformułowaniu szkolnego programu wspierającego zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Podjęły się tego wicedyrektor Monika Ciągło i nauczyciel języka polskiego Agnieszka Kaczmarek .Proces tworzenia wymagał zaprojektowania wizji naszej szkoły działającej w DSSWU (Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierającej Uzdolnienia),konsultacji dotyczących zapisów w programie, wreszcie pozytywnej opinii metodyka dotyczącej samego programu.

Po żmudnym okresie tworzenia programu, budowania szkolnego zespołu i wreszcie intensywnym roku pracy nad otrzymaniem akredytacji ZSP ,,Energetyk” spełnił wszystkie warunki i został w dniu 13.11.2019 roku wpisany do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierającej Uzdolnienia, a certyfikat został przyznany szkole na okres pięciu lat. Oznacza to, że zdolności i uzdolnienia rozumiemy w sposób egalitarny, że pracujemy z uczniem i wspieramy go na wielu płaszczyznach, że możemy czuć wsparcie innych placówek funkcjonujących w sieci od 20 lat i dzielić się własnymi doświadczeniami, tym bardziej, że jesteśmy pierwszą szkołą zawodową w sieci i drugą w Wałbrzychu, która zaistniała w sieci. Postrzegamy to jako nasz wielki sukces i wyróżnienie i bardzo cieszymy z niego cieszymy.

W obecnym roku szkolnym tak planujemy działania, by umożliwiać uczniom prezentowanie ich osiągnięć, zapoznawać z nimi i społeczność szkolną ,i rodziców, i środowisko lokalne .Uczniowie będą ankietowani na bieżąco ,by odkrywać ich możliwości ,pozwalać się im rozwijać , a przede wszystkim prowadzić do pogłębionej autorefleksji i motywować do dalszej pracy nad ,,szlifowaniem talentów”.

 


 

W dniu 13 listopada 2019 r., w DODN-ie we Wrocławiu odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowa z zakresu wspierania uzdolnień ,,Łamigłówki zDolnej główki”, na której naszą szkołę reprezentowały p. Monika Ciągło i p. Agnieszka Kaczmarek .Po wysłuchaniu 10 wykładów na tematy, np.

iGen. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne i mniej szczęśliwe.

Talent to za mało: o znaczeniu pasji ,wytrwałości i pogłębionych ćwiczeń w rozwoju zdolności osób wybitnych.

Zdolne dziecko w szkole-trzy trudne lekcje rodzica,

odbyła się uroczysta prezentacja szkół, które otrzymały certyfikat przystąpienia do sieci szkół wspierających uzdolnienia przyznawanym po żmudnym okresie tworzenia programu, budowania szkolnego zespołu i wreszcie intensywnym roku pracy nad otrzymaniem akredytacji .Miło nam poinformować, że ZSP ,,Energetyk” spełnił wszystkie warunki i został wpisany do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierającej Uzdolnienia, a certyfikat został przyznany szkole na okres pięciu lat. Oznacza to, że zdolności i uzdolnienia rozumiemy w sposób egalitarny, że pracujemy z uczniem i wspieramy go na wielu płaszczyznach, że możemy czuć wsparcie innych placówek funkcjonujących w sieci od 20 lat i dzielić się własnymi doświadczeniami, tym bardziej, że jesteśmy pierwszą szkołą zawodową w sieci i drugą w Wałbrzychu, która zaistniała w sieci. Postrzegamy to jako nasz wielki sukces i wyróżnienie i bardzo cieszymy z tego wyróżnienia.

 

Formatka DSSWU ostateczna wersja

Sprawozdanie DSWUProgram: SPWU- Energetyk

Prezentacja: Prezentacja osiągnięć umiejętności uczniów 2018


W roku szkolnym 2016/2017 panie Monika Ciągło i Agnieszka Kaczmarek rozpoczęły pracę nad stworzeniem programu wspierającego uzdolnienia uczniów w ZSP ,,Energetyk". Po jego weryfikacji,poprawie i uzyskaniu pozytywnej opinii DSSWU we Wrocławiu we wrześniu 2018 roku szkoła rozpoczęła proces akredytacji,który trwał do września kolejnego roku.

 

 

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme