Uczeń zdolny

Na przełomie roku szkolnego 2016/2017, po szkoleniu na temat pracy z uczniem zdolnym, rozmowach z konsultantem DODN, dyrektorem szkoły i nauczycielami podjęto decyzję o sformułowaniu szkolnego programu wspierającego zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Podjęły się tego wicedyrektor Monika Ciągło i nauczyciel języka polskiego Agnieszka Kaczmarek .Proces tworzenia wymagał zaprojektowania wizji naszej szkoły działającej w DSSWU (Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierającej Uzdolnienia),konsultacji dotyczących zapisów w programie, wreszcie pozytywnej opinii metodyka dotyczącej samego programu.

Po żmudnym okresie tworzenia programu, budowania szkolnego zespołu i wreszcie intensywnym roku pracy nad otrzymaniem akredytacji ZSP ,,Energetyk” spełnił wszystkie warunki i został w dniu 13.11.2019 roku wpisany do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierającej Uzdolnienia, a certyfikat został przyznany szkole na okres pięciu lat. Oznacza to, że zdolności i uzdolnienia rozumiemy w sposób egalitarny, że pracujemy z uczniem i wspieramy go na wielu płaszczyznach, że możemy czuć wsparcie innych placówek funkcjonujących w sieci od 20 lat i dzielić się własnymi doświadczeniami, tym bardziej, że jesteśmy pierwszą szkołą zawodową w sieci i drugą w Wałbrzychu, która zaistniała w sieci. Postrzegamy to jako nasz wielki sukces i wyróżnienie i bardzo cieszymy z niego cieszymy.

W obecnym roku szkolnym tak planujemy działania, by umożliwiać uczniom prezentowanie ich osiągnięć, zapoznawać z nimi i społeczność szkolną ,i rodziców, i środowisko lokalne .Uczniowie będą ankietowani na bieżąco ,by odkrywać ich możliwości ,pozwalać się im rozwijać , a przede wszystkim prowadzić do pogłębionej autorefleksji i motywować do dalszej pracy nad ,,szlifowaniem talentów”.

 


 

W dniu 13 listopada 2019 r., w DODN-ie we Wrocławiu odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowa z zakresu wspierania uzdolnień ,,Łamigłówki zDolnej główki”, na której naszą szkołę reprezentowały p. Monika Ciągło i p. Agnieszka Kaczmarek .Po wysłuchaniu 10 wykładów na tematy, np.

iGen. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne i mniej szczęśliwe.

Talent to za mało: o znaczeniu pasji ,wytrwałości i pogłębionych ćwiczeń w rozwoju zdolności osób wybitnych.

Zdolne dziecko w szkole-trzy trudne lekcje rodzica,

odbyła się uroczysta prezentacja szkół, które otrzymały certyfikat przystąpienia do sieci szkół wspierających uzdolnienia przyznawanym po żmudnym okresie tworzenia programu, budowania szkolnego zespołu i wreszcie intensywnym roku pracy nad otrzymaniem akredytacji .Miło nam poinformować, że ZSP ,,Energetyk” spełnił wszystkie warunki i został wpisany do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierającej Uzdolnienia, a certyfikat został przyznany szkole na okres pięciu lat. Oznacza to, że zdolności i uzdolnienia rozumiemy w sposób egalitarny, że pracujemy z uczniem i wspieramy go na wielu płaszczyznach, że możemy czuć wsparcie innych placówek funkcjonujących w sieci od 20 lat i dzielić się własnymi doświadczeniami, tym bardziej, że jesteśmy pierwszą szkołą zawodową w sieci i drugą w Wałbrzychu, która zaistniała w sieci. Postrzegamy to jako nasz wielki sukces i wyróżnienie i bardzo cieszymy z tego wyróżnienia.

 

Formatka DSSWU ostateczna wersja

Sprawozdanie DSWUProgram: SPWU- Energetyk

Prezentacja: Prezentacja osiągnięć umiejętności uczniów 2018


W roku szkolnym 2016/2017 panie Monika Ciągło i Agnieszka Kaczmarek rozpoczęły pracę nad stworzeniem programu wspierającego uzdolnienia uczniów w ZSP ,,Energetyk". Po jego weryfikacji,poprawie i uzyskaniu pozytywnej opinii DSSWU we Wrocławiu we wrześniu 2018 roku szkoła rozpoczęła proces akredytacji,który trwał do września kolejnego roku.

 

 

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme