„Drugstop” – spotkanie z policjantem

1 marca w Energetyku odbyło się spotkanie z p.Tomaszem Łabędziem – policjantem z Komendy Miejskiej Policji
w Wałbrzychu.  „Drugstop” to projekt polsko-czeski – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki
z przestępczością narkotykową.

Uczniowie klas pierwszych oglądnęli film na temat skutków uzależnienia od narkotyków. W oparciu o przedstawiony materiał młodzież zadawała policjantowi pytania  i wymieniała się spostrzeżeniami na temat uzależnienia od środków psychoaktywnych.

(więcej…)

Zaproszenie na konkurs

Zespół Szkół Politechnicznych zaprasza na

X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

DLA GIMNAZJALISTÓW “PRIMUS IN DEUTSCH”,

(katalog tematów poniżej)

który odbędzie się 5 kwietnia 2018 w budynku szkoły przy Alei Wyzwolenia 5, o godzinie 9.00, w sali nr 16A (I piętro).

Cele konkursu

  1. Motywowanie uczniów do uczenia się języka niemieckiego oraz mobilizowanie ich do samodzielnej, systematycznej pracy.

  2. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.

  3. Wdrażanie europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy.

  4. Zainteresowanie uczniów kulturą niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie.

  5. Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka.

  6. Nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli.

Organizacja konkursu

Prosimy o wytypowanie drużyny 3-osobowej z Państwa szkoły.

Konkurs składa się z 2 etapów odbywających się w jednym dniu:

  • etapu indywidualnego – test pisemny (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, test gramatyczny, wiadomości o krajach niemieckiego obszaru językowego, krótka forma użytkowa) obejmujący materiał nauczania gimnazjum.

  • etapu drużynowego – do tego etapu przechodzi 5 szkół z najlepszymi wynikami (drużyny przygotowują projekt na temat zgodny z listą zagadnień obejmujących materiał nauczania gimnazjum – załącznik 1).

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 marca 2018 roku w sekretariacie szkoły (tel. 74 842 60 08) lub u Pani Joanny Fudali (tel. 606 670 779).

(więcej…)

„Rok dla Niepodległej” – wystawa i pieśni patriotyczne w Energetyku

Rok szkolny 2017/2018 został ogłoszony „Rokiem dla Niepodległej”.
Jest to wyjątkowy czas, ponieważ zbliża się 100 rocznica odzyskania Niepodległości w 1918 roku. Mamy świetną okazję do tego, by powrócić pamięcią do najważniejszych wydarzeń z historii naszej Ojczyzny. Gościmy w naszej szkole wystawę Pomiędzy Rosją a Niemcami. „Wystawa pokazuje, jak to się stało, że Polska utraciła Niepodległość, w jaki sposób pokolenia Polaków ofiarnie walczyły, by ją odzyskać i jakie ponosili w związku z tym ofiary.”

W szczególny sposób zaakcentowaliśmy szkolne obchody wspomnianej rocznicy. Wspólnie z klasą 2TA, 2Tib i 3TC śpiewaliśmy pieśni patriotyczne, które były częścią krótkiego programu poetycko-muzycznego. Pieśni intonował pan Stanisław Sauć, a wiersze czytali uczniowie naszej szkoły. Po występie młodzież obejrzała wystawę.

 

(więcej…)

12  lutego br. po raz kolejny uczniowie sprawdzili swoją wiedzą z zakresu geografii, historii i kultury, krajów niemieckojęzycznych (Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Księstwa Liechtenstein). Najlepiej z testem poradził sobie Patryk Zieliński, uczeń klasy 3 TIA. Serdecznie gratulujemy!!!
Pozostałe wyniki u p. Justyny Włodarskiej.

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme