Zwolnienia z egzaminu

Zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu
1. Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad związanych z obszarem kształcenia
zawodowego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu;
2. Na świadectwie kwalifikacyjnym w zawodzie lub na dyplomie potwierdzającym
kwalifikacje zawodowe w miejscu wyniku jest wpis „100” i zamieszczona jest
informacja o zwolnieniu i posiadanym tytule laureata lub finalisty;
3. Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych jest podany przez komunikatem
dyrektora CKE ogłaszanym na stronie internetowej CKE.

olimpiady_zawodowe_2014

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme