Zgłoszenie do egzaminu

Zgłoszenia (deklaracje) do sesji I styczeń/luty 2018r przyjmowane są do 4 września 2017r.

1. Uczeń (słuchacz), absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego
składa deklarację dotycząca przystąpienia, która zawiera:
• imię i nazwisko ucznia (słuchacza), absolwenta;
• datę i miejsce urodzenia, numer PESEL;
• adres zamieszkania;
• nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwę i oznaczenie
kwalifikacji, w zakresie której uczeń (słuchacz) lub absolwent
zamierza zdawać egzamin;
• informację czy jest to pierwsze przystąpienie do egzaminu czy
ponowne;
2. Deklarację uczeń/absolwent składa dyrektorowi szkoły (Pani wicedyrektor Justyna Repka-Awdankiewicz) 
  WAŻNE!!

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji z OKE o wynikach egzaminu zawodowego.

Deklaracja Zal_3

 

 

 

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme