Instrukcja wypełniania deklaracji 2018

UWAGA MATURZYŚCI!

 

Można już składać wstępną deklarację maturalną do egzaminu przeprowadzanego w maju 2017 roku (termin składania: dla uczniów klas 4 do 30 września 2017, dla absolwentów do 7 lutego 2018).  Interaktywne wzory deklaracji dostępne są na stronie WWW:

maturzysta.vulcan.pl

Deklaracje przygotowane są jako interaktywny plik PDF. Pobrane ze strony WWW deklaracje należy wypełnić (WSZYSTKIE POLA WIELKIMI LITERAMI, KOD SZKOŁY: 022109-72), a następnie wypełnione formularze zapisać za pomocą programu Acrobat Reader XI (wersja 11) i przesłać na adres:

matura@energetyk.walbrzych.pl

tytuł maila:

  • uczniowie klas 4: symbol klasy – NAZWISKO IMIĘ,: 4TA – KOWALSKI ADAM
  • absolwenci: absolwent rok– NAZWISKO IMIĘ, : absolwent 2014 – KOWALSKI ADAM

analogicznie proszę też nazwać plik PDF z deklaracją!

 

Uwaga! Podczas wypełniania formularza deklaracji w pliku PDF nie jest stosowana żadna kontrola poprawności danych. Proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję zawartą na deklaracji i starannie wypełnić wszystkie pola.

 

Dostępne są następujące deklaracje:

Deklaracja 1a_N – (nowa matura) przeznaczona dla:

  • ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2017/2018 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego (uczniowie obecnych klas 4),
  • absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 lub 2016/2017 (absolwenci 2016 i 2017)

 

Deklaracja 1b_N – przeznaczona dla:

  • absolwenta technikum z 2015/2016 lub 2016/2017, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona;
  • osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości,
  • osoby, która po 1 września 2017 r. uzyska świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych

 

Deklaracja 1c_N – przeznaczona dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.)


Deklaracja 1d_S – przeznaczona dla:

  • absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów

 

Deklaracja 1e_S – przeznaczona dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.

 

Zachęcamy do korzystania z materiałów zamieszczonych na stronach: www.oke.wroc.pl oraz www.cke.edu.pl oraz na naszej stronie w dziale egzaminy–>matura.

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme