Dyrekcja

Dyrektor

dr inż. Ryszard Janas

Wicedyrektorzy

mgr Monika Ciągło

mgr inż. Joanna Małaszowska

mgr Justyna Repka-Awdankiewicz

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme