HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021 r.

Wszystkich uczniów obowiązują następujące zasady:

– po wejściu do szkoły obowiązkowa dezynfekcja rąk,

– obowiązkowe zasłonięcie nosa i ust w przestrzeniach wspólnych,

–  zachowanie dystansu.

– godz. 8.30-sala gimnastyczna- spotkanie pani dyrektor Justyny Repki -Awdankiewicz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego klas 2-4 (po 3 osoby z każdej klasy).

– godz. 8.45- klasy 2, 3, 4- spotkania z wychowawcami w klasach ( wg poniższego grafiku)

– godz. 9.30- sala gimnastyczna -klasy 1 AD5, 1 C5, 1 EU5- spotkanie z p. dyrektor, następnie spotkanie z wychowawcami w klasach ( wg poniższego grafiku)

– godz. 10.30- sala gimnastyczna- klasy 1 I5, 1 J5, 1 R5- spotkanie z p. dyrektor, następnie spotkanie z wychowawcami w klasach (wg poniższego grafiku)

 

 

GODZINA 8:45

KLASA SALA
2 AD5 A 26
2 C5 B 13
2 EU5 A 24
2 I5 A 16
2 J5 A 38
2 R5 B 4
3 AD4 A 32
3 C4 B 3
3 EJ4 A 6
3 I4 B 2
3 R4 B 12
3 b A 8
3 AD5 A 19
3 C5 A 29
3 E5 A 27
3 I5 A 11
3 J5 A 20
3 R5 A 5
4 TAE A 2
4 TC B 24
4 TGR A 10
4 TD B 6
4 TIa B 35
4 TIb B 16

 

 

GODZINA 9:45  
KLASA SALA
1 AD5 (technik elektronik i technik elektryk ) B 24
1 C5 (technik grafiki i poligrafii cyfrowej) A 26
1 EU5 (technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej i technik automatyk) A 20
 

GODZINA 10:45

 
1 I5 (technik informatyk) A 29
1 J5 (technik informatyk) A 19
1 R5 (technik reklamy) B 35

 

 

Zebranie z rodzicami odbędzie się w czwartek  2.09. 2021 r. o godz. 16:30. Rodziców uczniów klas 2- 4 zapraszamy na spotkania z wychowawcami (grafik będzie podany przed zebraniem).

Rodziców uczniów klas 1AD5, 1 C5, 1 EU 5-  o godz. 16.30zapraszamy do sali gimnastycznej na spotkanie z p. dyrektor Justyną Repką- Awdankiewicz, następnie odbędzie się spotkanie z wychowawcami w klasach.

Rodziców uczniów klas 1 I5, 1 J5, 1 R5- o godz. 17.00zapraszamy do sali gimnastycznej na spotkanie z p. dyrektor Justyną Repką- Awdankiewicz, następnie odbędzie się spotkanie z wychowawcami w klasach.

 

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme