Matura

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbędzie się 24 sierpnia 2021 o godzinie 9.00.
Listy zdających

Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie osoby, które w terminie do 12 lipca 2021 złożyły wniosek o zdawanie egzaminu poprawkowego i które znajdują się na liście egzaminacyjnej OKE.

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme