REKRUTACJA 2021 - ZAPRASZAMY!

KOMISJA REKRUTACYJNA pracuje w godzinach 8.00 - 14.00

Matura – wyniki

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbędzie się 24 sierpnia 2021 o godzinie 9.00.
Miejsce zdawania egzaminu (sale) zostanie podane w terminie późniejszym. 

Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie osoby, które w terminie do 12 lipca 2021 złożyły wniosek o zdawanie egzaminu poprawkowego i które znajdują się na liście egzaminacyjnej OKE.

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme