Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe dla uczniów szkoły, którzy otrzymali roczną ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch przedmiotów,  odbędą się 25 sierpnia 2021 o godzinie 9.00 w sali A16 (część pisemna). Część ustna (obowiązkowa dla wszystkich zdających) rozpocznie się 25 sierpnia 2021 o godzinie 10.30.

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme