REKRUTACJA 2021 - ZAPRASZAMY!

KOMISJA REKRUTACYJNA pracuje w godzinach 8.00 - 14.00

Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe dla uczniów szkoły, którzy otrzymali roczną ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch przedmiotów,  odbędą się 25 sierpnia 2021 o godzinie 9.00 w sali A16 (część pisemna). Część ustna (obowiązkowa dla wszystkich zdających) rozpocznie się 25 sierpnia 2021 o godzinie 10.30. Szczegółowy harmonogram egzaminów dostępny jest w gablocie na 1 piętrze.

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme