INFORMACJE O REKRUTACJI na rok szkolny 2020/2021:

  • Harmonogram na najbliższe dni:
    • do 10 lipca do godziny 15.00 - rejestracja wniosków w systemie NABO (System rejestracji wniosków i odpowiedzi na ważne pytania) oraz wprowadzanie ocen do systemu. Istnieje możliwość przesłania kopii dokumentów za pomocą systemu NABO (załączniki) na obecnym etapie rekrutacji NIE MA POTRZEBY PRZYNOSZENIA WNIOSKU ANI ŚWIADECTWA DO PLACÓWKI!
    • od 10 lipca do 4 sierpnia - nadal można wprowadzać oceny ze świadectw do systemu oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty (po ich otrzymaniu) i zamieszczać załączniki do wniosku w systemie naborowym.

UWAGA! ZACHĘCAMY aby ze względu na sytuację epidemiczną ŚWIADECTWO, ZAŚWIADCZENIE O WYNIKU EGZAMINU ORAZ 2 ZDJĘCIA LEGITYMACYJNE dostarczać do naszej szkoły dopiero po ogłoszeniu wyników egzaminu tj. po 31 lipca.

Zakończenie roku szkolnego

Szanowni Państwo, 

Z uwagi na pandemię koronawirusa klasyczne zakończenie roku szkolnego nie odbędzie się. Nie będzie apelu na boisku szkolnym, ani spotkań z wychowawcami w klasach. Wychowawcy przeprowadzą zakończenie roku ze swoimi klasami w formie spotkania on line w dniu 26 czerwca 2020 r. 

Niezależnie od tego wychowawcy klas przygotują i wydrukują świadectwa promocyjne. Świadectwo wydawane na umotywowane życzenie ucznia pełnoletniego lub rodzica ucznia niepełnoletniego, a motywem takim może być zmiana szkoły, miejsca zamieszkania lub inne ważne sprawy do których przeprowadzenia konieczne jest okazanie świadectwa promocyjnego. W takim przypadku uczeń lub rodzic za pośrednictwem dziennika elektronicznego umawia się indywidualnie z wychowawcą na odbiór świadectwa (w ciągu kilku dni po zakończeniu roku szkolnego). Liczba zachorowań na koronawirusa nieustannie rośnie i wszelkie odstępstwo od opisanej wyżej procedury naraża ucznia i nauczyciela na groźne w skutkach zachorowanie, rozprzestrzeniające się gwałtownie w środowisku. 

dr inż. Ryszard Janas 

Dyrektor 

Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk

w Wałbrzychu

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme