INFORMACJE O REKRUTACJI na rok szkolny 2020/2021:

  • Harmonogram na najbliższe dni:
    • do 10 lipca do godziny 15.00 - rejestracja wniosków w systemie NABO (System rejestracji wniosków i odpowiedzi na ważne pytania) oraz wprowadzanie ocen do systemu. Istnieje możliwość przesłania kopii dokumentów za pomocą systemu NABO (załączniki) na obecnym etapie rekrutacji NIE MA POTRZEBY PRZYNOSZENIA WNIOSKU ANI ŚWIADECTWA DO PLACÓWKI!
    • od 10 lipca do 4 sierpnia - nadal można wprowadzać oceny ze świadectw do systemu oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty (po ich otrzymaniu) i zamieszczać załączniki do wniosku w systemie naborowym.

UWAGA! ZACHĘCAMY aby ze względu na sytuację epidemiczną ŚWIADECTWO, ZAŚWIADCZENIE O WYNIKU EGZAMINU ORAZ 2 ZDJĘCIA LEGITYMACYJNE dostarczać do naszej szkoły dopiero po ogłoszeniu wyników egzaminu tj. po 31 lipca.

XIV Konkurs Wiedzy o Języku Polskim w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk”

XIV Konkurs Wiedzy o Języku Polskim w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu

21 października 2019 roku w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” odbyła się XIV edycja Konkursu Wiedzy o Języku Polskim, którego celem jest popularyzowanie wiedzy o języku polskim oraz wzbudzanie odpowiedzialności za jakość współczesnej polszczyzny. Corocznie organizują go nauczyciele języka polskiego- Monika Ciągło, Agnieszka Kaczmarek i Marta Piwowar.

W tegorocznych zmaganiach wzięło udział 24 uczestników z 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego.

Uczniowie najpierw pisali test z wiedzy o języku polskim, po którym, do części finałowej, zakwalifikowało się 18 uczniów z 6 szkół.

W czasie sprawdzania prac przez Jury, uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek oraz pokaz zdjęć o utalentowanych uczniach i absolwentach naszej szkoły m.in. : o Wojtku Kapuśniku i Hakanie Cakarze, młodych filmowcach, którzy za filmy o tematyce społecznej „Kontury życia” zostali nagrodzeni „Bezcenną Niespodzianką” od firmy Mastercard i wzięli udział w 69. Międzynarodowym Festiwalu w Berlinie, o młodzieży, która w ramach projektu TLeN – Teatralnych Lekcji Nieobowiązkowych napisała scenariusz spektaklu „Mapa gwiazd. Krzesła mieszkają na Neptunie” i zrealizowała go na scenie Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, czy o Arku Hetmańczyku, który pasjonuje się fotografią.

W części finałowej- oratorskiej, zadaniem drużyn było przygotowanie i wygłoszenie dłuższej wypowiedzi na jeden z wylosowanych tematów o stopniu trudności na porównywalnym z maturą ustną z języka polskiego. Ten etap wyłonił zwycięzców w każdej kategorii wiekowej.

Wyniki XIV edycji Konkursu Wiedzy o Języku Polskim przedstawiają się następująco:

Szkoły podstawowe:

I miejsce- Szkoła Podstawowa nr 28 w Wałbrzychu: Julia Sudakowska, Julia Grodzka, Aleksandra Gołąb

II miejsce-Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze: Gabriela Chmielewska, Karolina Dudek, Marcin Bijak

III miejsce- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Wałbrzychu: Lena Dubaj, Alicja Kwiatek, Amelia Popławska

Szkoły ponadpodstawowe:

I miejsce- Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej- Curie w Szczawnie-Zdroju: Nicole Klar,

Sylwia Bielakiewicz, Katarzyna Dziewońska

II miejsce- Gospodarze-Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”: Bartosz Dzimira,

Dawid Rataj, Damian Zawolski

III miejsce- 3 LO w Wałbrzychu, Kamil Różnowicz, Oliwia Kachel, Dariusz Kujtkowski

Dziękujemy za objęcie imprezy patronatem honorowym:

Prezydentowi Miasta Wałbrzycha p.Romanowi Szełemejowi, Staroście Wałbrzyskiemu p.Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, Kuratorowi Dolnośląskiemu p.Romanowi Kowalczykowi.

Dziękujemy sponsorom za ufundowanie cennych nagród: firmie DSSE z Żarowa,

firmie MON-TECH z Czarnego Boru, Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu z Witkowa Śląskiego.

Laureatom i Finalistom konkursu serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok na XV konkurs jubileuszowy.

 

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme