UWAGA MATURZYŚCI!

 

Egzamin w sesji poprawkowej odbędzie się 20 sierpnia (pisemne) oraz 20 – 21 sierpnia (ustne). 

do egzaminu poprawkowego będą mogły przystąpić wyłącznie osoby, które:

  • złożyły w terminie oświadczenie
  • znajdują się na liście uprawnionych generowanej przez OKE we Wrocławiu.

Dokumenty:

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme