MATURA 2019

Uwaga! Od 14 do 20 lutego przeprowadzona zostanie weryfikacja list zdających.

Uczniów odwiedzę w czasie zajęć w szkole, absolwentów proszę o osobisty kontakt w godzinach dyżuru (piątek 12.30 – 16.00, poniedziałek 13.30-16.00)

W czasie weryfikacji sprawdza się:

  1. Czy deklaracja została złożona.
  2. Czy dane zawarte w deklaracji są poprawne.
  3. Jakie egzaminy zostały zgłoszone.
  4. Czy OKE odnotowało opłatę za egzamin.
    Dodatkowe informacje (m.in. informacje o opłatach, wnioski i terminy dostępne są na stronie OKE)

Weryfikacja jest OBOWIĄZKIEM każdego zdającego i ostatnią możliwością korekty błędów. Nie dopełnienie tego obowiązku może skutkować błędnym zgłoszeniem do matury a późniejsze zmiany nie są możliwe
Nie dopełnienie obowiązku weryfikacji oznacza akceptację zgłoszenia w jego aktualnej formie i nie stanowi podstawy do dalszych roszczeń.

 
Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme