Zaproszenie na konkurs

Zespół Szkół Politechnicznych zaprasza na

X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

DLA GIMNAZJALISTÓW “PRIMUS IN DEUTSCH”,

(katalog tematów poniżej)

który odbędzie się 5 kwietnia 2018 w budynku szkoły przy Alei Wyzwolenia 5, o godzinie 9.00, w sali nr 16A (I piętro).

Cele konkursu

 1. Motywowanie uczniów do uczenia się języka niemieckiego oraz mobilizowanie ich do samodzielnej, systematycznej pracy.

 2. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.

 3. Wdrażanie europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy.

 4. Zainteresowanie uczniów kulturą niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie.

 5. Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka.

 6. Nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli.

Organizacja konkursu

Prosimy o wytypowanie drużyny 3-osobowej z Państwa szkoły.

Konkurs składa się z 2 etapów odbywających się w jednym dniu:

 • etapu indywidualnego – test pisemny (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, test gramatyczny, wiadomości o krajach niemieckiego obszaru językowego, krótka forma użytkowa) obejmujący materiał nauczania gimnazjum.

 • etapu drużynowego – do tego etapu przechodzi 5 szkół z najlepszymi wynikami (drużyny przygotowują projekt na temat zgodny z listą zagadnień obejmujących materiał nauczania gimnazjum – załącznik 1).

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 marca 2018 roku w sekretariacie szkoły (tel. 74 842 60 08) lub u Pani Joanny Fudali (tel. 606 670 779).

 

Katalog tematów

Uczestnik posługuje się odpowiednim zasobem środków językowych umożliwiających rozumienie
i tworzenie wypowiedzi oraz odpowiednie reagowanie na nie w zakresie następujących tematów:

 1. człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania)

 2. dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń i ich wyposażenie)

 3. życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, konflikty pokoleń, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, podziały obowiązków domowych, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości)

 4. żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, lokale gastronomiczne, zdrowe żywienie)

 5. podróże i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, hotel, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie, wakacje nad morzem, w górach, poza granicami, na wsi, u dziadków, na campingu)

 6. sport (np. dyscypliny sportu, obiekty i sprzęt sportowy, imprezy sportowe)

 7. nauka i technika (np. środki masowego przekazu – telewizja, radio, prasa, telefon komórkowy oraz ich wady i zalety)

 8. świat przyrody (np. pogoda, świat roślin i zwierząt, krajobraz)

 9. życie społeczne (np. plany na przyszłość, wykształcenie, wybór zawodu)

 10. elementy wiedzy o krajach obszaru niemieckojęzycznego

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme