zaloba_3

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o odejściu naszej  koleżanki 

Krystyny Świątek-Skubisz.

W jej osobie tracimy nie tylko wspaniałego pedagoga,  wychowawcę młodzieży, ale też dobrą, pełną ciepła i zawsze służącą pomocą przyjaciółkę.

 Dyrekcja i pracownicy ZSP „Energetyk”

Próbna matura w „Energetyku”

W dniach 24-26 listopada odbędzie się w naszej szkole próbny egzamin maturalny dla uczniów klas czwartych. Przypominamy, ze na egzamin należy się stawić najpóźniej o godz. 8.30 pod wyznaczoną salą. Zdający musi przed wejściem okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL. Każdy zdający zabezpiecza we własnym zakresie pomoce na egzamin z matematyki (cyrkiel, linijka, kalkulator prosty) oraz dwa długopisy z czarnym wkładem. Powodzenia!

linia

 

XI KOnkurs MAtematyczny KOMA 2015

KOMA 2015

W dniu 01 grudnia 2015 r. odbędą się szkolne eliminacje konkursu matematycznego KOMA. Organizatorami konkursu są Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego i Fundacja Matematyków Wrocławskich.

Konkurs ma niespotykaną formę. Nie korzysta z wcześniejszej wiedzy, dzięki czemu jest adresowany nie tylko do najlepszych uczniów z matematyki, ale do wszystkich uczniów o dużym potencjale intelektualnym. Ważna jest w nim umiejętność słuchania i przetwarzania informacji.

Uczniowie wysłuchują wykładu z matematyki (60 – 90 min), którego temat związany jest z programem nauczania, ale szeroko poza niego wykracza. Konkurs polega na rozwiązaniu w ciągu następnych 45 minut zadań związanych z wykładem (można używać własnych, zrobionych podczas wykładu, notatek).

Pełne informacje o konkursie dostępne są na stronie: http://www.fmw.uni.wroc.pl w zakładce „dla uczniów”.

Udział w konkursie można zgłosić do dnia 26 listopada 2014 r. u  organizatora szkolnego etapu konkursu – Danuty Tyrcz.

Harmonogram konkursu:

01 XII – eliminacje szkolne, godz. 850
19 XII – finał (Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk”

W dniu 10 listopada uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” uczcili rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Szkoła została udekorowana licznymi plakatami przypominającymi o drodze Polski do niepodległości. W czasie przerw wyświetlano prezentację multimedialną, a radiowęzeł szkolny nadawał pieśni patriotyczne. Uczniowie wypełniali również specjalnie przygotowaną na ten dzień ankietę dotyczącą Narodowego Święta Niepodległości.

Całość działań koordynowały panie Monika Ciągło i Barbara Michalska

 

97 Rocznica Odzyskania Niepodległości – uroczystości miejskie

11 listopada 2015 uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” wzięli udział w miejskich uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Poczet sztandarowy szkoły przemaszerował z Placu Magistrackiego do Kościoła pw. Św. Aniołów Stróżów, gdzie uczestniczył w uroczystej Mszy Świętej. Następnie uczniowie udali się pod Pomnik Niepodległości, by kontynuować uroczystości. Na koniec przemaszerowali na Plac Magistracki, gdzie nastąpiło zakończenie uroczystości.

Opiekun Pocztu Sztandarowego Szkoły – Barbara Michalska

linia

70 lat szkoły

Szanowni absolwenci i byli pracownicy szkoły!

70 lat istnienia placówki stanowi wspaniałą okazję do wspomnień czasów młodości i lat spędzonych w murach naszej szkoły. Jesteśmy Pewni, że w bogatych archiwach domowych oraz zakamarkach pamięci kryją się wspaniałe historie i anegdoty z życia „Energetyka”.

Zwracamy się więc do Państwa z propozycją, abyście zechcieli się podzielić tymi wspomnieniami. Uruchomiliśmy specjalny adres e-mail: 70lat@energetyk.walbrzych.pl. Prosimy o nadsyłanie zdjęć, wspomnień i anegdot, a my chętnie je opublikujemy na stronie szkoły!

Zapraszamy też na specjalną jubileuszową stronę internetową.

linia