Weź udział w projekcie! Nowy projekt w naszej szkole i szansa na lepszą pracę!

 

Nowy projekt w naszej szkole i szansa na lepszą pracę !

 

Innowacyjne technologie inteligentnego budownictwa” – to nowo uruchamiany projekt edukacyjny dla uczniów naszej szkoły, dofinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD 10.4.4. ZIT AW). Jego partnerami są: Gmina Wałbrzych, Powiat Świdnicki. Całością działań w projekcie kieruje OTS Wolna Przedsiębiorczość – Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy, organizacja inżynierska, dysponująca specjalistycznym ośrodkiem szkoleń zawodowych w technologiach budownictwa niskoenergetycznego oraz instalacjach wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych.

Cele i partnerzy projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie i poszerzenie kompetencji zawodowych uczniów oraz nauczycieli w trzech szkołach z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej o kierunkach kształcenia powiązanych właśnie z obszarem budownictwa oraz energetyki odnawialnej. Są wśród nich: Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk w Wałbrzychu, Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu oraz Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy.

Nacisk w projekcie jest położony na rozwijanie kwalifikacji zawodowych w formie praktycznych zajęć, odzwierciedlających warunki rzeczywiste związane z pracą instalatora systemów budownictwa efektywnego energetycznie i OŹE.

Z czego można skorzystać w projekcie? Projekt będzie realizowany poprzez dwie dedykowane formy wsparcia:

  1. Zawodowe kursy kwalifikacyjne (80 godzin). Tematyka: budynki niskoenergetyczne i inteligentne, domowe instalacje energetyki odnawialnej: fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory słoneczne)
  2. Płatne staże zawodowe uczniów w przedsiębiorstwach (150 godzin=1 miesiąc)

Obie formy wsparcia zwiększą atrakcyjność oraz konkurencyjność uczniów i absolwentów na rynku pracy, a w przypadku nauczycieli wzbogacą programy zajęć ich macierzystych szkół o elementy praktyczne oraz nowe, wartościowe kontakty i współpracę z pracodawcami. Poprawi to ofertę edukacyjną szkoły i włączy do niej takie elementy, które lepiej skorelują program kształcenia z oczekiwaniami rynku pracy.

Jakie kwalifikacje można zdobyć?

Uczestnicy kursu mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe, potwierdzone certyfikatem UDT (Urzędu Dozoru Technicznego) dla systemów fotowoltaicznych lub pomp ciepła lub SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich) w zakresie eksploatacji dla Grup G1 (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1kV) lub G2 (urządzenia cieplne i wentylacyjno-klimatyzacyjne o mocy pow. 50kW).

Kiedy będą prowadzone kursy i staże?

Czas trwania zajęć kursu to 80 godzin lekcyjnych, które są rozłożone na zjazdy/sesje. Zajęcia dla uczniów odbywają się poza lekcjami w czasie wolnym od nauki szkolnej, stąd pełne 8-godzinne dni nauki będą miały miejsce w piątki, soboty i w niedziele, a być może również w trakcie ferii. Jeden kurs może trwać ok. 10 dni.

Staże przewidziane są na okres wakacyjny.

Gdzie będą odbywać się zajęcia kursu?

Będą one odbywać się częściowo w naszej szkole, a częściowo w Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy. W przypadku zajęć w Świdnicy, dla uczniów obu szkół wałbrzyskich zostanie zapewniony bezpłatny transport spod szkoły na miejsce szkolenia i z powrotem.

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie wezmą uczniowie o następujących specjalnościach: technik elektryk, technik elektronik, technik energetyk, technik OŹE, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik budownictwa, technik mechatronik.

Jak zgłosić swój udział?

Wypełnij załączone dokumenty zgłoszeniowe, wydrukuj je, zeskanuj i prześlij drogą mailową na adres biura projektu: biuro@edukacja-cte.pl .

Dodatkowo, wersje wydrukowaną zostaw w sekretariacie swojej szkoły.

Wypełniając deklarację udziału, nie zapomnij zaznaczyć czy będziesz mógł wziąć udział w zajęciach, jeśli rozpoczęłyby się one jeszcze w trakcie ferii (drugi tydzień).

Odpowiedź czy zostałeś zakwalifikowany do udziału w kursie otrzymasz w terminie do 7 dni od zgłoszenia.

Dokumenty zgłoszeniowe do wypełnienia znajdziesz poniżej:

  1. Deklaracja uczestnictwa_OTS
  2. Formularz zgłoszeniowy SL2014_OTS
  3. Gotowość uczestnika 2018-2019
  4. Zgoda na przetwarzanie danych_OTS
  5. Oświadczenie uczestnika_OTS

Sportowcy na podium

Pod koniec roku 2017 zostało opublikowane podsumowanie rywalizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych
w ramach Licealiady. Miło nam poinformować, że nasza szkoła zajmuje po 9 konkurencjach drugie miejsce. Wyprzedza nas tylko IV LO, które jest szkołą sportową. Bezpośrednio za nami ze stratą 2 punktów znajduje się „Mechanik”. Wszystkim uczniom, którzy przyczynili się do takiego wyniku bardzo dziękujemy i gratulujemy. Mamy nadzieję, że ten wynik zachęci innych do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i reprezentowania szkoły. Więcej informacji o podsumowaniu znajdziecie tutaj

KAMIL KOTKOWSKI NOWYM MISTRZEM!!!

Dnia 13.12.br. odbyła się kolejna edycja konkursu języka niemieckiego „Mistrz Perfektu”. Z zadaniami z zakresu czasu przeszłego Perfekt najlepiej poradził sobie uczeń klasy 1 TIA Kamil Kotkowski. Na kolejnych miejscach uplasowały się Julia Puchalska z kl. 1 TC i Gabrysia Owczorz z kl.1 TC. Serdecznie gratulujemy. Szczegółowe wyniki u p. Iwony Landzberg i p. Justyny Włodarskiej .

Odwiedziny w Domu Dziecka

„Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat.”  J.Korczak

Delegacja uczniów z z „Energetyka”, pod opieką ks.P.Budzińskiego,  przekonała się o tym, czym jest uśmiech małego dziecka. Podczas wczorajszego spotkania w Domu Dziecka w Wałbrzychu, młodzi przekazali  dary. Były to środki higieniczne, które zbierano w szkolnej akcji „Otwórz Serce”. Ta świąteczna pomoc stała się doskonałą okazją do tego, by obdarować maluchy chwilą spędzonego z nimi czasu, zabawą i zainteresowaniem.

Przed Świętami Bożego Narodzenia wielu ludzi otwiera się na drugiego człowieka. Tylko, czy coś z tego zostaje na dłużej? Warto o tym pamiętać przez cały rok.

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się – ze wszystkich sił – tego, czego pragnie.”  A tym pragnieniem – jak każdego człowieka – jest przede wszystkim MIŁOŚĆ!

 

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcję „Otwórz Serce”. Cieszymy się, że tak hojnie obdarowaliście maluchy środkami higieny. Pragniemy w przyszłości kontynuować nasza współpracę z wałbrzyskim Domem Dziecka.

Samorząd szkolny i Wolontariat

 

 

(więcej…)

WYNIKI KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

WYNIKI KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ Z ŻYCZENIAMI W JĘZYKU NIEMIECKIM

Konkurs cieszył się w tym roku dużą popularnością wśród uczennic i uczniów naszej szkoły. Wykonali oni kartki w bardzo różnej formie i zadbali o piękną szatę graficzną. Jury konkursu zwróciło uwagę, że tegoroczne życzenia po niemiecku były bogate stylistycznie i poprawne językowo, nawiązujące do tradycji Bożego Narodzenia w Niemczech.

Najciekawsze i najpiękniejsze zarazem okazały się kartki Mateusza Słowickiego z klasy 3TIb, Klaudiusza Łodzińskiego z klasy 1TIb i Mateusza Borkowskiego z klasy 4TC. Na wyróżnienie zasłużyła kartka Joanny Karbowniczek (4TC), Jakuba Barańskiego (1Tia) i Jakuba Polskiego (1Tia).

Dziękujemy za udział w tegorocznym konkursie i gratulujemy wspaniałych pomysłów. Przewidujemy kolejną edycję za rok. Joanna Fudali i Jadwiga Komarnicka

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme